Phối cảnh TNR Grand Long Khánh
Phối cảnh TNR Grand Long Khánh
TNR Grand Long Khánh phối cảnh tổng thể
Cổng vào TNR Grand Long Khánh Đồng Nai
TNR Grand Long Khánh phối cảnh về đêm
Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
3
Số căn:
722
Quy mô:
21,3 ha
Mật độ xây dựng:
Loại: Nhà phố Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:21,3 ha Mật độ xây dựng:
Số căn:722 Ngày hoàn thành:2023
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:21,3 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn:722
Ngày hoàn thành:2023
Liên hệ kinh doanh
  • Liên hệ kinh doanh
  • 0908085155